Search Library

Results: 31-40 з 42
Akhmanova, M Russko-anhlyyskyy slovar
Call #: DICT.01721.BK
Published: Moskva, Sovetskaya entsyklopedyya, 1965
Voynova, L. A., Molotkov, A. Y Frazeolohycheskyy slovar russkoho yazyka
Call #: DICT.01718.AD
Published: Moskva, Russkyy yazyk, 1986
Busel, V.T. (red.) Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy
Call #: DICT.01717.AD
Published: Kyyiv, Perun, 2001
Kozlov, A. V., Devel, L.A. - (uporyadn.) Praktycheskyy slovar delovoho anhlyyskoho yazyka
Call #: DICT.01557.BK
Published: Sankt-Peterburh, ERVY, 1991
The Oxford-Duden. Pictorial English dictionary
Call #: DICT.01456.BK
Published: Moskva, Oxford university press, 1987
Bolander, O. Donald (ed.) The New Webster's Dictionary
Call #: DICT.00745.BK
Published: New York, Lexicon Publications, Inc., 1986
Balla, M.I New Modern English-Ukrainian Dictionary/ Novyy anhlo-ukrayinskyy slovnyk
Call #: DICT.00682.BK
Published: Kyyiv, Publishing house "Chumatskiy Shliakh", 2007
Zubkov, M., Myuller, V English-Ukrainian Ukrainian-English Modern Dictionary
Call #: DICT.00323.BK
Published: Kharkiv, Shkola, 2005


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: