Search Library

Results: 1-10 з 38
Zhluktenko, Yuriy (red.) Ukrayinsko-anhliyskyy slovnyk
Call #: DICT.08283.BK
Published: Kyyiv, Radyanska shkola, 1982
Osborne, Harold (ed.) The Oxford Companion to Art
Call #: DICT.08280.BK
Published: New York, Oxford University Press, 1970
Hrabec, Stefan, Zwoliński, Przemyslaw Słownik ukraińsko-polski
Call #: DICT.08230.BK
Published: Warszawa, Instytut Polsko-Radziecki, 1957
Kirkpatrik, Betty Oxford Paperback Thesaurus
Call #: DICT.08229.BK
Published: Oxford University Press, 1994
Stypula, Ryshard, Kovaleva, Halyna Polsko-russkyy slovar
Call #: DICT.08217.BK
Published: Moskva, "Russkyy yazyk", 1975
Pavlyuk, Stepan Slovnyk osnovnykh ponyat i terminiv z teoriyi etnolohiyi
Call #: DICT.07949.BK
Published: Lviv, Instytut narodoznavstva, 2008
Palamarchuk, Leonid, Skrypnyk, Larysa (red.) Ukrayinsko-rosiyskyy slovnyk
Call #: DICT.07795.BK
Published: Kyyiv, Naukova dumka, 1976
Tyshchenko, Dmytro Yidysh-ukrayinskyy slovnyk
Call #: DICT.06333.BK
Published: Kyyiv, Art Ekonomi, 2014
Werner, Patricia K., Nelson, John P. Mosaic. A Content-Based Grammar
Call #: DICT.03941.BK
Published: New York, Random House, 1985
pototskaya, V., Pototskaya, N. (uporyadn.) Frantsuzsko-russkyy slovar
Call #: DICT.03563.BK
Published: Moskva, Sovetskaya entsyklopedyya, 1970


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: