Search Library

Results: 1-10 з 293
Kuzmenko, Oksana Striletska pisennist: folkloryzm, folkloryzatsiya, folklornist
Call #: HIGA.09739.BK
Published: Lviv, Instytut narodoznavstva NAN Ukrayiny, 2009
Woldan, Alois Studia galicyjskie
Call #: HIGA.09593.BK
Published: Kraków, Universitas, 2019
Boeckh, Katrin Galizien und die Galiziendeutschen (1914-1940)
Call #: HIGA.09190.BK
Published: Herne, Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek, 2018
Vyslotskyy, Ivan Spomyny rozvidnyka z chasiv pershoyi svitovoyi viyny
Call #: HIGA.09033.BK
Published: Lviv, Halytska vydavnycha spilka, 2007
Korolevskyy, Kyrylo Mytropolyt Andrey Sheptytskyy (1865-1944)
Call #: HIGA.08957.BK
Published: Lviv, Svichado, 2015


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: