Arkhitekturni pryntsypy postmodernizmu

Author:
Shlipchenko, Svitlana
Published:
Kyyiv, Vydavnychyy dim "Vsesvit", 2000
Language:
Ukrainian
Description:
240
Call #:
UHGE.09976.BK
Registry Date:
2019-12-09
Category:
Urban History (general)
Keywords:
urban history, urbanism, architecture, deconstruction, postmodernism
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search