Etnichni hrupy Halychyny mizhvoyennoho periodu: mizhetnichne (spiv)zhyttya ta sotsiokulturni transformatsiyi

Author:
Chorniy, Petro
Published:
Lviv, Instytut narodoznavstva, 2018
Language:
Ukrainian
Description:
316
ISBN:
978-9660288386
Call #:
HIGA.09973.BK
Registry Date:
2019-12-09
Category:
Galician History
Keywords:
culture, cohabitation, interethnic relations, interwar period, Galicia
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search