Istoriya arkhitektury: obrazno-hrafichni studiyi

Author:
Remeshylo-Rybchynska, Oresta
Published:
Lviv, Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 2018
Language:
English, Ukrainian
Description:
223
ISBN:
978-9669412591
Call #:
UHGE.09963.BK
Registry Date:
2019-11-21
Category:
Urban History (general)
Keywords:
urban history, urban studies, architecture, design, research
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search