Kyyevo-Pecherskyy derzhavnyy istoryko-kulturnyy zapovidnyk

Published:
Kyyiv, Vydavnytstvo "Mystetstvo", 1974
Language:
English, German, Ukrainian, Russian, French
Description:
106
Call #:
UHUA.09960.BK
Registry Date:
2019-11-21
Category:
Urban History (Ukraine)
Keywords:
urban history, city, architecture, temple, Kyiv
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search