Chernivtsi dlya svoyikh

Author:
Kylynych, Volodymyr
Published:
Chernivtsi, Knyhy-KhKhI, 2018
Language:
Ukrainian
Description:
384
ISBN:
978-6176142317
Call #:
UHUA.09775.BK
Registry Date:
2019-09-23
Category:
Urban History (Ukraine)
Keywords:
urban history, identity, city, memory, Chernivtsi
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search