Kod genetyczny miasta: Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej

Author:
Eysymontt, Rafał
Published:
Wrocław, Via Nova, 2009
Language:
Polish
Description:
751
ISBN:
9788360544556
Call #:
UHPL.09692.BK
Registry Date:
2019-07-20
Category:
Urban History (Poland)
Keywords:
city, urban history, urban studies, Lower Silesia, Poland, Central Europe, Middle Ages
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search