Zhyttyevyy svit prychornomorskykh nimtsiv (1781-1871)

Author:
Myeshkov, Dmytro
Published:
Kyyiv, Klio, 2017
Language:
Ukrainian
Description:
464
ISBN:
978-617-7023-60-8
Call #:
UHUA.09597.BK
Registry Date:
2019-05-06
Category:
Urban History (Ukraine)
Keywords:
city, urban history, local history, colonists, Germans, Ukraine, Russian Empire
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search