Suchasnist mynuloho v urbanistychnomu prostori Chernivtsi-Innsbruk

Author:
Sharr, Kurt, Bart-Skalmani, Gunda
Published:
Chernivtsi, Knyhy XXI, 2019
Language:
Ukrainian
Description:
404
ISBN:
978-617-614-234-8
Call #:
UHUA.09571.BK
Registry Date:
2019-04-18
Category:
Urban History (Ukraine)
Keywords:
city, urban history, urban heritage, urban studies, Chernivtsi, Ukraine, Austria
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search