Revolyutsyya y kultura. Kulturnye oryentyry v peryod mezhdu Oktyabrskoy revolyutsyey y epokhoy stalynyzma

Author:
Plahhenborh, Shtefan
Published:
Sankt-Peterburh, Zhurnal "Neva", 2000
Language:
Russian
Description:
414
Call #:
HGIW.09015.RE
Registry Date:
2018-04-25
Category:
Interwar Period (1918-1939)
Keywords:
history, culture, revolution, Soviet, USSR, interwar period
Type:
Reader

Back to List Back to List
New Search New Search