Bazylika Metropolitalna obrządku łacińskiego i kaplica Boimów we Lwowie. Dzieje, architektura i stan obecny

Author:
Smirnow, J., Smirnowa, J
Published:
Premyśl, Sun Set, 2001
Language:
Polish
Description:
200
Call #:
LVHI.00090.BK
Registry Date:
2007-02-19
Category:
Lviv History
Keywords:
Cathedral in Lviv, Boim chapel, Lviv - architecture
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search