Na perekhresti stolit: Yaroslav Dashkevych ta istorychne seredovyshche. Spohady

Author:
Fedoruk, Yaroslav
Published:
Kyyiv, Krytyka, 2017
Language:
Ukrainian
Description:
232
ISBN:
978-966-2789-05-8
Call #:
HIGE.08604.BK
Registry Date:
2017-11-23
Category:
History (General)
Keywords:
historian, biography, Dashkevich, 20th century, Ukraine
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search