Polyaky v Tsentralniy ta Skhidniy Ukrayini u 1832-1921 rokakh

Author:
Mondzik, Marek, Kozhenovskyy, Mariush, Lyatavyets, Kshyshtof, Tarasyuk, Dariush
Published:
Kyyiv, Nika-Tsentr, 2017
Language:
Ukrainian
Description:
288
ISBN:
978-966-521-702-2
Call #:
HIGE.08545.BK
Registry Date:
2017-09-24
Category:
History (General)
Keywords:
history, urban history, Poles, community, Ukraine, 19th century, 20th century
Type:
Book

Back to List Back to List
New Search New Search