Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 2/2016. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania

Author:
Syrný, Marek (ed.)
Published:
Banská Bystrica, Múzeum SNP, 2016
Language:
Slovak
Description:
73
ISBN:
1338-6379
Call #:
HGSW.08174.PE
Registry Date:
2017-04-27
Category:
The Second World War (1939-1945)
Keywords:
war, society, politics, culture, Slovakia, Second World War
Type:
Periodical

Back to List Back to List
New Search New Search